Noutati
Atributiile executorului judecatoresc (noiembrie 23, 2019 8:16 pm)
TITLUL EXECUTORIU (septembrie 30, 2019 10:55 pm)
Somatie (septembrie 25, 2014 9:40 pm)
Desfiintarea popririi (noiembrie 23, 2013 9:13 pm)
2 ani!? (septembrie 28, 2013 7:39 pm)

Atributiile executorului judecatoresc

23 noiembrie 2019
1.129 Views

In exercitarea activitatii sale, executorul judecatoresc este investit, potrivit legii, sa indeplineasca un serviciu de interes public care se traduce printr-o serie de atributii menite sa sustina etapele procesul civil  atat pe parcursul desfasurarii acestuia cat si ca etapa finala a lui.

Actele inregistrate si datate pe care le indeplineste executorul judecatoresc si pe care isi aplica semnatura si stampila, reprezinta act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege in raporturile juridice de drept civil (inclusiv activitati comerciale).

Toate actele ce provin de la executorul judecatoresc se indeplinesc doar la cererea partii interesate.

Prima si ce a mai importanta atributie a executorului judecatoresc, care de altfel reprezinta esenta procedurii de executare silita, consta in:

  • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executori

In faza finala a procesului civil, dupa ce creditorul a obtinut un titlu executoriu, iar debitorul refuza sa isi indeplineasca de buna voie obligatiile stabilite in sarcina sa, este necesara interventia executorului judecatoresc(la cererea creditorului) care, prin aplicarea fortei coercitive a statului duce la indeplinire executarea titlului executoriu.

In completarea activitatii executorului judecatoresc, legea dispune cu privire la urmatoarele atributii:

  • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare

Notificarea actelor judiciare presupune ca pe parcursul desfasurarii procesului in faza de judecata, judecatorul va putea dispune ca actele emise de instanta de judecata(sau orice alt organ cu atibutii jurisdictionale) sa fie transmise catre partile sau participantii din proces prin intermediul executorului judecatoresc;

-Notificarea actelor extrajudiciare consta in transmiterea, prin mijlocirea unui executor judecatoresc, a oricaror comunicari/somatii/instiintari sau orice alte informatii pe care partile le considera necesar a fi facute intre ele in desfasurarea raportului juridic civil la care iau parte.

  • Comunicarea actelor de procedura

Potrivit codului de procedura civila comunicarea actelor in procesul civil se realizeaza dupa reguli stricte si diferite fata de simpla transmitere a unor scrisori. In virtutea textului de lege care precizeaza ca actul indeplinit de executorul judecatoresc are puterea probanta prevazuta de lege, dovada comunicarii actului transmis de catre executorul judecatoresc va putea face, in orice situatie, proba acestei transmiteri/comunicari.

  • Recuperarea pe cale amiabila a oricaror creante

Creditorul care detine o creanta constatata printr-un inscris, poate investi executorul judecatoresc – prin cerere –  sa recupereze aceasta creanta in mod amiabil. Raporturile dintre executorul judecatoresc si client sunt supuse, prin asemanare, regulilor din materia mandatului. Remiterea de catre client a inscrisului original constatator al creantei constituie mandat de incasare a acesteia.

  • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca

In cursul procesului, reclamantul poate avea suspiciuni cu privire la viitoarea solvabilitate a paratului (cea de la momentul pronuntarii solutiei) astfel ca el poate solicita instantei aplicarea de masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile sau imobile din patrimoniul paratului.

Daca cererea de aplicare a masurilor asiguratorii(sechestru asigurator si/sau poprire asiguratorie) a fost incuviintata de catre instanta de judecata, ea se duce la indeplinire doar prin intermediul executorului judecatoresc

  • Constatarea unor stari de fapt in conditiile Codului de procedura civila

Orice persoana care are interesul sa constate de urgenta o anumita stare de fapt care ar putea inceta sau schimba pana cand o va putea folosi ca proba in proces, va putea solicita, prin cerere, executorului judecatoeresc sa faca aceasta constatare la fata locului.

  • Intocmirea ofertei reale de plata urmata de consemnare potrivit Codului de procedura civila.

Atunci cand debitorul unei obligatii(bani sau bunuri) constata refuzul creditorului de a primi ceea ce i se datoreaza, este in drept sa faca oferta reala de plata si sa consemneze la dispozitia creditorului, prin intermediul executorului judecatoresc, ceea ce datoreaza.

  • intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata/neacceptare a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor

In circuitul civil sunt adesea folosite ca instrumente de plata sau de creditare biletul la ordin, cambia si cecul acesta din urma fiind mai mult un intrument de plata decat de credit intrucat el este platibil la vedere. Aceste instrumente, pentru a putea fi incasate, trebuie prezentate trasului(cel care face efectiv plata). In cazul in care institutia bancara (la care trasul are deschis cont) refuza plata instrumentului, beneficiarul, pentru a isi putea conserva actiunile de regres impotriva celorlalti obligati cambiali (giranti, avalisti, indicatul la nevoie) trebuie sa dreseze, in conditiile legii, un protest de neplata.

Protestul de neplata/neacceptare al cambiei, biletului la ordin sau cecului se realizeaza de catre executorul judecatoresc la cererea beneficiarului sau giratarului titlului.

  • orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc

Aceasta dispozitie, larga in inteles, isi gaseste aplicabilitatea atunci cand prin legi speciale se dispune o anumita atributie in sarcina executorului judecatoresc. Pana la acest moment, o astfel de operatiune data de lege in competenta executorului judecatoresc face referire la insolventa persoanei fizice.

Executorul judecatoresc isi indeplineste atributiile in circumscripia curtii de apel in raza careia se afla judecatoria pe langa care functioneaza.

Leave A Comment