Atribuțiile executorului judecătoresc

În exercitarea activității sale, executorul judecătoresc este investit, potrivit legii, să îndeplinească un serviciu de interes public care se traduce printr-o serie de atribuții menite să susțină etapele procesul civil atât pe parcursul desfășurării acestuia cât și ca etapă finală a lui.

Actele înregistrate și datate pe care le îndeplinește executorul judecătoresc și pe care își aplică semnătura și ștampila, reprezintă act de autoritate publică și are forța probantă prevăzută de lege în raporturile juridice de drept civil (inclusiv activități comerciale).

Toate actele ce provin de la executorul judecătoresc se îndeplinesc doar la cererea părții interesate.

Prima și ce a mai importantă atribuție a executorului judecătoresc, care de altfel reprezintă esența procedurii de executare silită, constă în:

 • Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executori

În faza finală a procesului civil, după ce creditorul a obținut un titlu executoriu, iar debitorul refuză să își îndeplinească de bună voie obligațiile stabilite în sarcina sa, este necesară intervenția executorului judecătoresc (doar la cererea creditorului) care, prin aplicarea forței coercitive a statului duce la îndeplinire executarea titlului executoriu.

În completarea activității executorului judecătoresc, legea dispune cu privire la următoarele atribuții:

 • Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare

Notificarea actelor judiciare presupune ca pe parcursul desfășurării procesului în faza de judecată, judecătorul va putea dispune ca actele emise de instanța de judecată(sau orice alt organ cu atibuții jurisdicționale) să fie transmise către părțile sau participanții din proces, prin intermediul executorului judecătoresc;

-Notificarea actelor extrajudiciare constă în transmiterea, prin mijlocirea executorului judecătoresc, a oricăror comunicări/somații/înștiințări sau orice alte informații pe care parțile le consideră necesar a fi făcute între ele în desfășurarea raportului juridic civil la care iau parte.

〉〉 Pentru a transmite notificări prin BEJ Tudorache Aurelian, vă invităm să folosiți platforma online AlphaNot – destinată preluării rapide și în siguranță a notificărilor în vederea comunicării.

Avantajele utilizării AlphaNot în raportul cu BEJ Tudorache Aurelian:

 • elimină timpii și costurile cu deplasarea dumneavoastră la sediul biroului nostru;
 • în doar câțiva pași simpli, notificarea este preluată de noi și pregătită pentru transmitere/comunicare;
 • imediat după comunicare, notificarea și dovada de comunicare sunt puse la dispoziția dumneavoastră, prin mijloace electronice sau clasice;
 • notificările intră în procedura de comunicare în cel mult 24 ore(1 zi lucrătoare) de la încărcarea lor în ALPHA NOT.

Accesați platforma online, cu un click pe AlphaNot.

 • Comunicarea actelor de procedură

Potrivit codului de procedură civilă, comunicarea actelor în procesul civil se realizează după reguli stricte și diferite față de simpla transmitere a unor scrisori. În virtutea textului de lege care precizează că actul îndeplinit de executorul judecătoresc are puterea probantă prevazută de lege, dovada comunicării actului transmis prin mijlocirea executorul judecătoresc va putea face, în orice situație, proba acestei transmiteri/comunicări.

 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricăror creanțe

Creditorul care deține o creanță constatată printr-un înscris, poate investi executorul judecătoresc – prin cerere –  să recupereze această creanță în mod amiabil. Raporturile dintre executorul judecătoresc și client sunt supuse, prin asemănare, regulilor din materia mandatului. Remiterea de către client a înscrisului original constatator al creanței constituie mandat de încasare a acesteia.

 • Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de insțanta judecătorească

În cursul procesului civil, reclamantul poate avea suspiciuni cu privire la viitoarea solvabilitate a pârâtului (cea de la momentul pronunțării soluției) astfel că el poate solicita instanței aplicarea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile sau imobile din patrimoniul pârâtului.

Dacă cererea de aplicare a măsurilor asigurătorii(sechestru asigurător și/sau poprire asigurătorie) a fost încuviințată de către instanța de judecată, ea se duce la îndeplinire doar prin intermediul executorului judecătoresc.

 • Constatarea unor stări de fapt în condițiile Codului de procedură civilă

Orice persoană care are interesul să constate de urgență o anumită stare de fapt care ar putea înceta sau schimba până âand o va putea folosi ca probă în proces, va putea solicita, prin cerere, executorului judecătoresc să facă această constatare la fața locului.

 • Întocmirea ofertei reale de plată urmată de consemnare, potrivit Codului de Procedură Civilă.

Atunci când debitorul unei obligații(bani sau bunuri) constată refuzul creditorului de a primi ceea ce i se datorează, este în drept să facă ofertă reală de plată și să consemneze la dispoziția creditorului, prin intermediul executorului judecătoresc, ceea ce datorează.

 • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată/neacceptare a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor

În circuitul civil sunt adesea folosite ca instrumente de plată sau de creditare biletul la ordin, cambia și cecul – acesta din urmă fiind mai mult un intrument de plată decât de credit întrucât el este plătibil la vedere. Aceste instrumente, pentru a putea fi încasate, trebuie prezentate trasului(cel care face efectiv plata). În cazul în care instituția bancară (la care trasul are deschis cont) refuză plata instrumentului, beneficiarul, pentru a își putea conserva acțiunile de regres împotriva celorlalți obligați cambiali (giranți, avaliști, indicatul la nevoie) trebuie să dreseze, în condițiile legii, un protest de neplată.

Protestul de neplată/neacceptare al cambiei, biletului la ordin sau cecului se realizează de către executorul judecătoresc la cererea beneficiarului sau giratarului titlului.

 • orice alte acte sau operatțuni date de lege în competența executorului judecătoresc

Această dispoziție, largă în înțeles, își găsește aplicabilitatea atunci când prin legi speciale se dispune o anumită atribuție în sarcina executorului judecătoresc. Până la acest moment, o astfel de operațiune dată de lege în competența executorului judecătoresc face referire la insolvența persoanei fizice.

Executorul judecătoresc își îndeplinește atribuțiile în circumscripția curții de apel în raza căreia se află judecătoria pe lângă care funcționează, iar în cazul comunicării notificărilor, competenta executorului judecătoresc investit de partea interesată, este la nivel național.

Alătură-te discuției

Compare listings

Comparaţie