Cautiune

Pentru a putea avea calitate la o licitatie organizata in faza de executare silita,  participantului la licitatie ii revine obligatia depunerii  unei Garantii de Participare – Cautiune – asa cum, in mod corect, o denumeste Noul Cod de Procedura Civila.

Cuantumul garantiei de participare este de 10% din pretul de incepere a licitatiei, pret mentionat in publicatia de vanzare. Tot in publicatia de vanzare este indicat atat contul cat si institutia bancara la care se va efectua consemnarea garantiei . Foarte important este ca suma sa fie depusa pana la termenul stabilit pentru vanzare.

Dovada consemnarii garantiei de participare (recipisa de consemnare sau foaia de varsamant),  anexata ofertei de cumparare, se inainteaza executorului judecatoresc  pana cel tarziu data si ora stabilita pentru licitatie.

Pot participa la licitatie si sunt scutite de consemnarea garantiei de participare urmatoarele categorii de persoane:

a.)    Creditorii urmaritori sau cei intervenienti;

b.)    Persoanele care,  impreuna cu debitorul, detin un drept de proprietate comuna (cote-parti sau un drept de preemptiune) asupra imobilului urmarit silit.

Creditorii urmaritori sau cei intervenienti pot licita si depune creanta in contul pretului, astfel adjudecand in contul creantei.

In cazul persoanelor de la punctul b.), daca acestea nu detin si calitate de creditori, iar in urma licitatiei sunt declarate castigatoare, pretul va fi platit in termenul prevazut de lege prin consemnarea lui la dispozitia executorului judecatoresc.

Alătură-te discuției

Compare listings

Comparaţie