Cerere eliberare copii acte

  • 1

Persoanele care justifică un interes, pot solicita BEJ Tudorache Aurelian fotocopii de pe actele întocmite în procedurile de executare silită, cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de lege și a hotărârilor consiliului UNEJ.

Fotocopiile pot fi solicitate:

  • în format fizic pe suport hârtie;
  • în format scan-pdf și tansmise prin mijloace de comunicare electronice.
  • Versiune BEJ Tudorache Aurelian
  • Descărcari
  • Dimensiune Fișier 78.22 KB
  • Numar Fișiere
  • Dată creare 3 august 2020
  • Ultima modificare 1 septembrie 2020

Compare listings

Comparaţie