Înscrierea la distribuirea sumelor rezultate din executare silită

Atunci când din executarea silită a debitorului au rezultat sume, iar pe parcursul procedurii nu au intervenit în timp util și creditorii care au contra acestuia titluri de creanță – legea prevede în favoarea lor un termen de 10 zile pentru depunerea titlurilor, stabilit de către executorul judecătoresc, după consemnarea sumelor rezultate din vânzare.

Pentru a putea participa la distribuirea sumelor, toți creditorii interesați vor trebui să depună la sediul executorului judecătoresc, în termenul mai sus amintit, titlurile lor de creanță în original, arătând în mod distinct prin cerere: capitalul, dobânzile și cheltuielile ce le sunt datorate.

Creditorii care nu și-au făcut opozabile drepturile lor(prin înscrierea în registrele publice) și despre care executorul judecătoresc nu are cunoștință, pot afla despre termenul de 10 zile pentru depunerea titlurilor de creanță din înștiințarea pe care executorul o va afișa la sediul său și la cel al instanței de executare.

Se pot înscrie la distribuirea sumelor rezultate din executare silită:

  • creditorii care au înființat măsuri asigurătorii asupra bunurilor urmărite – vor depune copie de pe acțiunile lor și de pe actul constatator al înființării măsurii;
  • creditorii care nu au înscrise în cartea funciară sau în alte registre publice drepturile lor de preferință;
  • creditorii chirografari care nu au intervenit în executare în termenul prevăzut de lege – respectiv până la termenul stabilit de executor pentru valorificarea bunurilor;
  • fiscul care are împotriva debitorului înscrisuri doveditoare ale creanțelor statului sau unității administrativ teritoriale;
  • creditorii chirografari ce sunt titulari ai unor creanțe bănești rezultate din înscrisuri cu dată certă ori din registre ținute cu respectarea condițiilor prevăzute de lege;
  • debitorul, creditorii urmăritori, organele fiscale locale, administratorii-sechestru, adjudecatarul, titularii drepturilor și sarcinilor stinse prin adjudecare (cunoscuți pe parcursul procedurii) pe care executorul îi va înștiința din oficiu despre fixarea termenului.

După expirarea termenului, niciun creditor nu va mai putea lua parte la distribuirea sumei obținute din executare silită.  

Alătură-te discuției

Compare listings

Comparaţie