Oferta de plata

Atunci cand creditorul refuza sa incaseze plata de la debitor, cel din urma are la dispozitie procedura ofertei reale urmata de consemnarea a ceea ce datoreaza.

Oferta de plata urmata de consemnare este aplicabila atat in materia platilor in bani cat si in cea a predarii de bunuri.

Procedura ofertei reale, mijlocita de executorul judecatoresc, consta in somarea creditorului de catre debitor, prin care este invitat sa primeasca prestatia ce ii revine. Somatia va arata data, ora si locul cand suma sau bunul urmeaza sa fie platita/predat creditorului.

In cadrul procedurii se pot identifica doua variante:

  • Cand creditorul accepta oferta de plata(suma sau bunul), debitorul este liberat de obligatie. Acceptarea ofertei se va constata prin proces verbal eliberat de executorul judecatoresc;
  • Cand creditorul nu accepta oferta de plata(refuza sau nu se prezinta la data, ora si locul indicat in somatie), spre a se libera de obligatie, debitorul va putea trece la consemnarea sumei – in contul de consemnare al executorului judecatoresc sau a bunului – la unitati specializate. Dovada consemnarii se depune la executorul judecatoresc care a comunicat somatia. Aceasta actiune a debitorului va fi urmata de comunicarea unei noi somatii adresata creditorului prin care va fi informat de consemnarea sumei/bunului. In baza incheierii prin care executorul constata consemnarea, debitorul se va libera de obligatie.

In conditiile in care obligatia a fost garantata cu ipoteca, debitorul liberat de obligatie prin oferta reala urmata de consemnare, va putea solicita radierea drepturilor de ipoteca din cartea funciara sau din alte registre publice, facand dovada stingerii obligatiei cu incheierea sau procesul verbal eliberate de executorul judecatoresc.

Prev Post

Formula executorie

Next post

2 ani!?

Alătură-te discuției

Compare listings

Comparaţie