Plata, în numerar, a sumelor rezultate din executare silită.

Spre deosebire de distribuirea sumelor rezultate din executare silită care presupune dispoziția dată de executorul judecătoresc, prin proiectul de distribuire, cu privire la cuantumul sumelor destinate stingerii creanțelor creditorilor în funcție de rangul de preferință, plata efectivă a sumelor către creditori reprezintă o operațiune distinctă în procedură.

Plata/eliberarea sumelor rezultate din executare silită este dispusă de executorul judecătoresc prin încheiere:

  • de îndată – în cazul în care există un singur creditor;
  • după expirarea termenului de depunere a titlurilor de creanță sau, după caz, la data expirării termenului de formulare a obiecțiunilor împotriva proiectului de distribuire.

Urmare a încheierii emisă de executorul judecătoresc se efectuează plățile, către partea/părțile ori alți participanți la executare îndreptățiți la încasarea sumelor recuperate, de către instituția de credit la care aceste sume au fost consemnate.

Pe baza dispoziției de plată transmisă de executorul judecătoresc, instituția de credit va plăti sumele:

  • în numerar;
  • prin transfer bancar.

Dovada efectuării plății va fi comunicată către executorul care a dispus-o și va fi păstrată la dosarul de executare.

Alătură-te discuției

Compare listings

Comparaţie