Teren + Construcție – Corbeanca

 • 459.253 Lei
Corbeanca

Prezentare

Dosar: 61/2023
 • Teren + casă
 • Tipul proprietății
 • -
 • Dormitor
 • -
 • Baie
 • 500
 • 2022 conf. experiză
 • Anul construirii

Descriere

cotă 1/1 teren situat in intravilanul Comunei Corbeanca, Jud Ilfov, in suprafata totala masurata de 500 (cincisute) m.p., si constructiile C1 si C2, situat în Corbeanca, Ilfov, în suprafață de 500 mp, având număr cadastral/topografic 111322, înscris în cartea funciară numărul 111322 a localității Corbeanca, Ilfov, impreuna cu cota parte indiviza de 28,93 % reprezentiind o suprafata indiviza de aproximativ 73,77 m.p. din imobilul teren situat in intravilanul Comunei Corbeanca, Sat. Corbeanca, Jud. Ilfov, in suprafata totala masurata de 255 m.p., identificat cu numarul cadastral 112678; inscris in Cartea Funciara nr. 112678 a loc. Corbeanca, jud. llfov, cu destinatia de ,,DRUM DE ACCES,, – OBSERVAȚII SPECIALE potrivit Raportului de expertiză: – – I. Conform documentelor furnizate (acte de proprietate si intabulare), pe terenul subiect sunt edificate 2 construcții, cu destinatie locuință (C1 – 74 m² din caramidă, respectiv C2 – 65 m² din lemn), edificate în anul 2015. Conform verificărilor efectuate din satelit (Google Earth), clădirile existente au fost demolate (cel mai probabil doar parțial – C2), fiind edificat un nou corp de clădire/locuință, cu regim de înălțime Parter, în suprafață construită de aprox. 160 m², conform măsurătorilor verificative ce au putut fi efectuate (vz. detalii Cap. III.4). Pentru modificările identificate nu au fost identificate documente justificative (Autorizatie de construire/demolare, proiect arhitectura sau masuratori cadastrale). În lipsa documentelor justificative, avand în vedere scopul evaluării, suprafețele construcțiilor utilizate în prezentul raport de evaluare au avut la bază măsurătorile verificative ce au putut fie efectuate din satelit (Google Earth), în lipsa unei documentații cadastrale actualizate, rezultând o arie construită la sol de cca. 160 m², recomandându-se actualizarea măsurătorilor cadastrale și înscrierea informațiilor în cartea funciară. Așadar, având în vedere prevederile art. 814 alin 3 și art. 815 – Cod de Procedură Civilă, aportul valoric al extinerilor/accesoriilor/modificărilor neintabulate identificate pe terenul subiect a fost luat în considerare (în ipoteza posibilității actualizării documentației cadastrale / intrării în legalitate), fără a fi luate în calcul alte costuri suplimentare (cost autorizare / intabulare / eventuale amenzi pentru intrare în legalitate etc). II. La momentul inspecției nu s-a putut efectua inspecția în interiorul imobilului, nivelul de finisare (interior), precum si instalațiilor funcționale, fiind estimate conform celor observate din exterior (de la limita proprietății), iar datele utilizate sunt conforme celor ce au putut fi obținute până la data evaluării (puse la dispoziție, cf. Cod PrCiv)

 • Oraș Corbeanca
 • Județ Ilfov
 • Zonă Corbeanca - Ilfov
 • Țara România

Detalii

 • Dosar: 61/2023
 • Preț: 459.253 Lei
 • Suprafață: 500 m²
 • Suprafață Teren: 500 m²
 • Dormitor: -
 • Baie: -
 • Suprafață Garaj: -
 • Anul construirii: 2022 conf. experiză
 • Tipul proprietății: Teren + casă
 • Dată Licitație: 15.12.2023 ora 11:00

Documente

image

Descriere:

Listări similare

Compare listings

Comparaţie
executorul.ro
 • executorul.ro