Recuperarea pe cale amiabilă a oricăror creanțe, în absența unui titlu executoriu exigibil.

Deși prevazută ca atribuție a executorului judecătoresc în Legea 188/2000, recuperarea pe cale amiabilă nu este reglementată distinct și de Codul de Procedură Civilă.

În linii mari, pentru procedura de executare silită, Codul de Procedură Civilă menționează această posibilitate prin vânzarea amiabilă a bunurilor debitorului ceea ce presupune ca executorul, cu acordul creditorului, să încuviințeze debitorului să procedeze el însuși la valorificarea bunurilor. Procedura nu este însă o veritabilă recuperare pe cale amiabilă întrucât se desfășoară în cadrul executării silite.

O altă trimitere a Codului de Procedură Civilă către aparența unei proceduri amiabile este cea de la art. 630 care definește sintagma Înțelegeri privind efectuarea executării, astfel:  ‘‘ în tot cursul executării silite, sub supravegherea executorului judecătoresc, creditorul și debitorul pot conveni…”

Aceste trimiteri, cât și altele, sunt doar posibilități de soluționare a procedurilor de executare silită demarate în cadrul unui dosar de executare și care presupun existența unor titluri executorii exigibile.

Într-o strictă interpretare, recuperarea pe cale amiabilă este guvernată de acordul de voințe al părților (creditor și debitor) cu privire la stingerea creanțelor.

Potrivit art. 7 lit. d) din Legea 188/2000, printre atribuțiile executorului judecătoresc se numără și recuperarea pe cale amiabilă a oricăror creanțe, ce constă într-o procedură stabilită de comun acord cu creditorul, prin care executorul este investit de acesta ca prin acțiunile pe care le întreprinde – în limitele legii, să faciliteze recuperarea creanțelor.

În această procedură, raporturile dintre executorul judecătoresc şi client/creditor sunt supuse, prin asemănare, regulilor mandatului – ceea ce înseamnă că nu suntem în prezența unui dosar de executare.

Beneficiile creditorului care apelează la executorul judecătoresc pentru aplicarea procedurii de recuperare pe cale amiabilă a oricăror creanțe sunt:

  • desfășurarea de îndată a procedurii;
  • creșterea indicatorului cash-flow;
  • reducerea termenelor de încasare a creanțelor deja scadente, rezultate din titluri executori neexigibile sau chiar în lipsa unor titluri executorii;
  • asigurarea procedurii prealabile obținerii unui titlu executoriu.

Pentru detalii : accesați pagina Contact

Alătură-te discuției

Compare listings

Comparaţie