creditorul

Punerea în executare silită a titlurilor executorii

Obligațiile stabilite prin titluri executorii se duc la îndeplinire de bunăvoie. În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, creditorul are la dispoziție procedura executării silite care începe odată cu sesizarea executorului judecătoresc. Executarea silită are loc în oricare din formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv până la realizarea dreptului...

Compare listings

Comparaţie