instanţa

Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească.

Atunci când creditorul unei sume de bani nu se află în posesia unui titlu executoriu poate solicita instanței(în condițiile codului de procedură civilă) indisponibilizarea bunurilor mobile și/sau imobile urmăribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terț în scopul valorificării lor în momentul în care va obține titlu executoriu. Măsura dispusă de instanța de...

Compare listings

Comparaţie