intervenție

Cerere executare silită prin intervenție

Orice creditor poate interveni în cursul executării silite pornite de un alt creditor, în condițiile în care are deja un titlu executoriu; a luat măsuri asigurătorii contra debitorului; are un drept real de garanție sau un drept de preferință asupra bunului urmărit, în termenele și condițiile prevăzute de lege. Cererea de intervenție se depune la BEJ Tudorache Aurelian împreună cu...

Compare listings

Comparaţie