oferta de cumpărare

Cerere participare la licitație

Poate participa la licitație, în calitate de licitator, orice persoană fizică sau juridică, care are capacitate deplină de exercițiu precum și capacitatea să dobândească bunul ce se vinde, personal sau prin mandatar. Persoanele care vor să cumpere bunul au obligația să consemneze, cel mai târziu până la termenul stabilit pentru licitație, o garanție reprezentând cel puțin 10% din...