Titlul executoriu

Multitudinea variata a actelor juridice incheiate ca manifestare a vointei partilor de a se plasa in raporturi juridice de drept civil, atat intre persoane fizice cat si intre persoane juridice conduce, in momentul in care debitorul nu isi indeplineste de buna voie obligatia asumata, la determinarea capacitatii actului juridic de a avea sau nu puterea unui titlu executoriu.  

In practica, este des intalnita intrebarea: Sunt sau nu in posesia unui titlu executoriu?

Titlul executoriu reprezinta inscrisul intocmit de catre organul competent in conditiile prevazute de lege in virtutea caruia creditorul poate cere, prin executare silita, indeplinirea de catre debitor a obligatiei asumate.

Ca etapa finala a procesului civil, executarea silita se poate desfasura doar la cererea creditorului si doar in baza unui inscris caruia legea in confera puterea de titlu executoriu.

Cel mai cunoscut titlu executoriu este reprezentat de hotararea judecatoreasca. Din aceasta categorie fac parte urmatoarele tipuri de hotarari judecatoresti:

 • hotararile executori;
 • hotararile cu executare provizorie;
 • horararile definitive.

Tot in categoria hotararilor ce pot fi puse in executare slita mai pot fi intalnite:

 • hotararile arbitrale cat si alte hotarari ale organelor jurisdictionale;
 • hotararile europene, pentru care dreptul Uniunii Europene nu cere recunoasterea prealabila in statul membru unde urmeaza sa se faca executarea.

O alta categorie de titluri executorii o reprezinta inscrisurile notariale autentice.

 • actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa, lichida si exigibila(ajunsa la scadenta);
 • titlurile executorii notariale, emise in conditiile legii.

Intalnite cu precadere in materie comerciala, inscrisurile carora legea le confera putere executorie sunt:

 • Cambia – (foarte rar folosita in practica);
 • Biletul la Ordin;
 • Cecul;
 • Alte titluri de credit (ex: obligatiunile emise de catre o societate pe actiuni).

Din dispozitia legala care prevede ca actul indeplinit de executorul judecatoresc care poarta stampila si semnatura acestuia precum si numarul de inregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege, coroborat cu dispozitia codului de procedura civila se desprinde o alta categorie de titluri executorii:

 • Incheierile si procesele verbale intocmite de executorul judecatoresc in procedura executarii silite.

Cum in societatea noastra raporturile juridice se nasc si prin simplul acord de vointe al partilor, care imbraca doar forma unor inscrisuri sub semnatura privata, legea le recunoaste acestora puterea executorie cu conditia ca ele sa fie inregistrate in registre publice. Prin registre publice se intelege Registrul Comertului, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, Cartea Funciara si alte asemenea.

Din Codul Civil si alte Legi speciale se desprinde caracterul executoriu si pentru urmatoarele contracte/acte juridice:

 • contractul de ipoteca;
 • contractul de inchiriere;
 • contractul de comodat;
 • contractul de asistenta juridica;
 • contractul de leasing;
 • contractul de credit/imprumut;
 • pocesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

In concluzie, creditorul care se afla in posesia unui inscris dintre cele mai sus mentionate, iar debitorul refuza sa indeplineasca de buna voie obligatia asumata, se poate adresa executorului judecatoresc in vederea realizarii dreptului sau prin executare silita.

Alătură-te discuției

Compare listings

Comparaţie