Aurelian Tudorache

Executor Judecătoresc

atributii_executor

Atribuții

POTRIVIT DISPOZIȚIILOR LEGII 188/2000

♦  Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii, respectiv:

         δ Executări silite directe: evacuări, grănițuiri, puneri în posesie, predarea bunurilor, executarea hotărârilor referitoare la minori (încredințarea minorului, stabilirea programului de vizitare sau a domiciliului);
         δ Executări silite indirecte: urmărirea mobiliară și/sau imobiliară ori prin poprire, pentru recuperarea creanțelor pe care debitorul refuză sa le ducă la îndeplinire de bună voie;

♦  Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
♦  Comunicarea actelor de procedură;
♦  Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
♦  Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
♦  Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
♦  Întocmirea procedurii ofertei de plată urmate de consemnarea sumei de către debitor;
♦  Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.

Licitații

Vânzări bunuri

Servicii

în procedura de executare silită

Punerea în executare silită a titlurilor executorii
Punerea în executare silită a titlurilor executorii
Obligațiile stabilite prin titluri executorii se duc la îndeplinire de bună voie. În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, creditorul are la dispoziție procedura executării silte care începe odată cu sesizarea executorului judecătoresc....
Recuperarea pe cale amiabilă a oricăror creanțe
Recuperarea pe cale amiabilă a oricăror creanțe
Anterior oricăror proceduri ce presupun implicarea instanței de judecată, prin mijlocirea executorului judecătoresc, părțile pot ajunge la un consens cu privire la executarea obligațiilor ...
Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare.
Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare.
Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare este procedura prevăzută de lege care are ca scop transmiterea, în mod oficial, a unor documente/acte juridice referitoare la un raport juridic sau la o stare de fapt sau de drept către destinatarul indicat de petent...
Constatarea de urgență a unor stări de fapt.
Constatarea de urgență a unor stări de fapt.
Orice persoană care are interesul să constate de urgență o anumită stare de fapt care ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea probelor în fața intanței de judecată, poate solicita executorului judecătoresc să constate ....
Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească
Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească
Atunci când creditorul unei sume de bani nu se află în posesia unui titlu executoriu poate solicita instanței(în condițiile codului de procedură civilă)
Întocmirea protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor
Întocmirea protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor
Protestul de neplată reprezintă un înscris care constată refuzul la plată a instrumentelor de plată(Cambie; Bilet la Ordin; CEC). Întocmirea protestului de neplată este obligatorie pentru conservarea dreptului de regres al posesorului ...
Oferta de plată și consemnațiune prin executor judecătoresc.
Oferta de plată și consemnațiune prin executor judecătoresc.
În cazul în care creditorul obligației refuză să primească plata de la debitor, acesta din urmă este în drept să facă ofertă reală de plată și să consemneze ceea ce datorează (sume de bani, bunuri, acte, etc)...
romania-green

Competență teritorială

Executorul judecătoresc Tudorache Aurelian este investit prin Ordin al Ministrului Justiției să își exercite atribuțiile în circumscripția Curții de Apel București care se întinde în teritoriu după cum urmează:

Municipiul București
Județul Ilfov
Județul Călărași
Județul Giurgiu
Județul Ialomița
Județul Teleorman

Contact

TUDORACHE AURELIAN

Birou Executor Judecătoresc

București | Sector 2 – Centru
Maria Rosetti 6, Clădirea Rosetti Tower, parter
C.I.F: RO42723674

Modele Cereri

Cerere comunicare notificare

84.61 KB 1090 downloads

Cerere restituire cauțiune

77.66 KB 726 downloads

Cerere executare silită

83.38 KB 589 downloads

Cerere participare la licitație

85.63 KB 577 downloads

Cerere generală

87.40 KB 229 downloads

Cerere eliberare copii acte

78.22 KB 228 downloads

Compare listings

Comparaţie