Cerere participare la licitație

 • 0
DESCARCĂ CEREREA
[free_download_btn]

Poate participa la licitație, în calitate de licitator, orice persoană fizică sau juridică, care are capacitate deplină de exercițiu precum și capacitatea să dobândească bunul ce se vinde, personal sau prin mandatar.

Persoanele care vor să cumpere bunul au obligația să consemneze, cel mai târziu până la termenul stabilit pentru licitație, o garanție reprezentând cel puțin 10% din prețul de începere a licitației în conturile: RO64BREL0002002459420101 deschis în LEI la Libra Bank - RO10BREL0002002459420200 deschis în EURO la Libra Bank, conturi de consemnare la dispoziția BEJ Tudorache Aurelian, CIF: RO 42748784.

Garanția/cauțiunea se va consemna în moneda în care este exprimat prețul în publicația de vânzare.

Dovada consemnării - ordin de plată/recipisă - se va depune la BEJ Tudorache Aurelian, împreună cu următoarele documente:

 • cererea de participare la licitație*
 • copie certificată pentru conformitate cu originalul a:
  • actului de identitate al licitatorului - persoană fizică;
  • certificatului de înmatriculare în Registrul Comerțului; hotărârea adunării generale a asociaților/decizia asociatului unic, cu privire la achiziționarea bunului; mandatul dat persoanei fizice care reprezintă societatea - pentru persoane juridice.

*Cererea de participare la licitație va conține oferta de cumpărare(prețul oferit și condițiile plății).

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor de cumpărare este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor cel puțin egale cu prețul de începere, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației, înainte de ora programată pentru desfășurare.

 • Versiune BEJ Tudorache Aurelian
 • Descărcari 572
 • Dimensiune Fișier 85.63 KB
 • Numar Fișiere 1
 • Dată creare 3 august 2020
 • Ultima modificare 17 august 2021

Compare listings

Comparaţie