Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare.

Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare este procedura prevăzută de lege care are ca scop transmiterea, în mod oficial, a unor documente/acte juridice referitoare la un raport juridic sau la o stare de fapt sau de drept către destinatarul indicat de petent.

Actele judiciare: sunt acele acte care se emit de către instanța de judecată pe parcursul unui proces (citații, cereri de chemare în judecată, hotărâri judecătorești, cereri ale părților și intervenienților cât și alte acte procesuale).

Actele extrajudiciare: sunt acele acte ce nu emană de la o instanță de judecată însă pot fi folosite ulterior în cadrul unui eventual proces.

Comunicarea/Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare se realizează de către executorul judecătoresc, funcție de opțiunea petentului:

  • fie personal de către executorul judecătoresc, fie prin intermediul agentului său procedural;
  • prin intermediul serviciilor speciale de comunicare a actelor de procedură oferite de Poșta Română sau prin curier rapid;
  • prin fax; poștă electronică(e-mail) sau alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii.

Actul îndeplinit de executorul judecătoresc, în limitele competenţelor legale, purtând ştampila şi semnătura acestuia, precum şi numărul de înregistrare şi data, este act de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege.

Alătură-te discuției

Compare listings

Comparaţie