Oferta reală de plată

Cerere generală

Poate fi folosită în raporturile cu BEJ Tudorache Aurelian, atunci când se indică/solicită informații suplimentare către executorul judecătoresc, necesare în desfășurarea procedurilor execuționale. De asemenea, cererea generală se va putea folosi și pentru investirea BEJ Tudorache Aurelian în vederea intrumentării următoarelor proceduri: Oferta reală de plată; Recuperarea pe...

Atribuțiile executorului judecătoresc

În exercitarea activității sale, executorul judecătoresc este investit, potrivit legii, să îndeplinească un serviciu de interes public care se traduce printr-o serie de atribuții menite să susțină etapele procesul civil atât pe parcursul desfășurării acestuia cât și ca etapă finală a lui. Actele înregistrate și datate pe care le îndeplinește executorul judecătoresc și pe care...

Compare listings

Comparaţie