cautiune

Cerere restituire cauțiune

După adjudecarea bunului de către unul dintre participanții la licitație, la cererea celorlalți participanți, BEJ Tudorache Aurelian va dispune restituirea garanțiilor depuse (cauțiune) în condițiile Codului de Procedură Civilă. Pentru restituirea în numerar a cauțiunii este necesară programarea prealabilă la instituția bancară la care a fost depusă, în conformitate cu politicile...

Cerere participare la licitație

Poate participa la licitație, în calitate de licitator, orice persoană fizică sau juridică, care are capacitate deplină de exercițiu precum și capacitatea să dobândească bunul ce se vinde, personal sau prin mandatar. Persoanele care vor să cumpere bunul au obligația să consemneze, cel mai târziu până la termenul stabilit pentru licitație, o garanție reprezentând cel puțin 10% din...

Cautiune

Pentru a putea avea calitate la o licitatie organizata in faza de executare silita,  participantului la licitatie ii revine obligatia depunerii  unei Garantii de Participare – Cautiune - asa cum, in mod corect, o denumeste Noul Cod de Procedura Civila. Cuantumul garantiei de participare este de 10% din pretul de incepere a licitatiei, pret mentionat in publicatia de vanzare. Tot in publicatia...

Adjudecarea in contul creantei

 15 zile. Atat are la dispozitie debitorul pentru a-si achita datoriile in faza de executare silita, atunci cand pentru plata acestora a garantat cu un bun imobil. Nerespectarea termenului amintit, conduce la demararea procedurilor de vanzare la licitatie publica a bunului imobil. La licitatie, creditorul urmaritor in favoarea caruia a fost instituita ipoteca imobiliara si care a demarat executarea...

Compare listings

Comparaţie