copii

Cerere eliberare copii acte

Persoanele care justifică un interes, pot solicita BEJ Tudorache Aurelian fotocopii de pe actele întocmite în procedurile de executare silită, cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de lege și a hotărârilor consiliului UNEJ. Fotocopiile pot fi solicitate: în format fizic pe suport hârtie; în format scan-pdf și tansmise prin mijloace de comunicare...

Compare listings

Comparaţie