Licitatia imobiliara

 Atunci cand procedura de executare silita prin urmarirea unui bun imobil apartinand debitorului a ajuns in faza de licitatie publica pentru vanzare si dupa ce procedura legala a fost indeplinita, licitatia poate fi deschisa.

La licitatie poate participa orice persoana fizica sau juridica care pana la data si ora stabilita pentru începerea licitatiei, a consemnat cu titlu de cautiune, pe seama si la dispoziţia executorului judecatoresc, in contul indicat in publicatia de vanzare, cel putin 10% din pretul de pornire a licitatiei. Persoana care isi manifesta interesul pentru participarea la licitatie si care a indeplinit conditia depunerii cautiunii, va formula o cerere scrisa de inscriere la licitatie in care isi va mentiona si oferta de pret. Cererea va fi depusa la executorul judecatoresc, alaturi de dovada consemnarii cautiunii, cel mai tarziu inaintea orei de incepere a licitatiei.La licitatie, debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane interpuse.

Procedura de vanzare la licitatie publica incepe de la pretul la care a fost evaluat imobilul si prevazut în publicatia de vanzare. Executorul va oferi spre vanzare imobilul, prin trei strigari succesive, la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari, pornind de la pretul mentionat in publicatia de vanzare sau in cazul inregistrarii unei oferte la un pret mai mare, de la acesta.
Va fi declarat adjudecatar persoana/licitatorul care, la termenul de licitatie, a oferit pretul de vanzare potrivit dispozitiilor legale in materie.  In situatia in care doi sau mai multi licitatori ofera preturi egale, va fi preferat cel care are un drept de preferinta asupra bunului urmarit. La cererea celui declarat adjudecatar, executorul, avand acordul creditorului, poate stabili plata pretului in rate, numarul si cuantumul lor cat si data scadentei.

Indiferent de situatie, creditorii urmaritori sau cei intervenienti nu pot adjudeca bunurile oferite spre vanzare, la un pret mai mic de 75% din pretul la care a fost evaluat imobilul.
Adjudecatarul va depune diferenta de pret pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc in termen de cel mult 30 de zile de la data procesului verbal de licitatie(vanzarii).

Daca adjudecatar este declarat un creditor, el poate depune creanta sa in tot sau in parte in contul pretului, iar dacă este cazul, va depune diferenta de pret. Nedepunerea diferentei de pret in termenul amintit, imobilul se va scoate din nou la vanzare prin emiterea unei noi publicatii de vanzare. Adjudecatarul care nu depune diferenta de pret, este tinut sa plateasca cheltuielile ocazionate cu noua licitatie si eventuala diferenta de pret rezultate in urma noii licitatii. Sumele datorate de fostul adjudecatar se stabilesc de executor prin procesul verbal de licitatie, ce constituie titlu executoriu, si pot fi retinute cu precadere din cautiunea depusa. Depunerea integrala a pretului in baza procesului verbal de licitatie, conduce la intocmirea si eliberarea actului de adjudecare pentru noul proprietar.

Actul de adjudecare, ce constituie titlu de proprietate(act translativ al dreptului de proprietate asupra imobilului sau al unui drept real) se va preda adjudecatarului pentru a fi inscris in cartea funciara a imobilului. Intabularea imobilului pe baza actului de adjudecare face ca imobilul sa ramana liber de orice ipoteci sau alte sarcini.

Alătură-te discuției

Compare listings

Comparaţie