Notificarea comunicată prin executorul judecătoresc

Atunci când spui cuiva că a primit o notifiare, vei observa cum ridică spâncenele, iar în ochii lui poți citi multitudinea de întrebări ce i se derulează prin minte.

         Notificarea este un procedeu juridic larg răspândit în ramurile dreptului, în special în dreptul civil, a cărei funcție este de a încunoștința o persoană cu privire la o anumită stare de fapt sau de drept, de a-i comunica o anumită situație creată, de a o avertiza cu privire la un anumit demers, de a o soma să facă sau să nu facă ceva sub o sancțiune prevazută de lege.

Notificarea poate fi comunicată prin orice mijloc de comuncare existent în prezent: prin poștă, curierat rapid, fax, email, etc. În toate aceste situații există posibilitatea solicitării unei confirmări de primire, însă aceasta îți poate fi generată doar atunci când notificarea este recepționată/primită. Ce te faci atunci când notificarea ta se întoarce exact așa cum ai trimis-o, iar postașul sau curierul îți spune că nu a găsit pe nimeni la adresă, sau că destinatarul refuză primirea? Ești astfel pus în situația în care nu vei putea face dovada faptului că ai încunoștințat persoana respectivă (persoană fizică sau persoană juridică).  De aceea, chiar dacă destinatarul notificării tale lipsește de la adresă sau refuză primirea, procedura comunicării notificării prin executor judecătoresc este opozabilă notificatului și își poate produce efectele.

Pentru oricare dintre situațiile ce s-ar putea ivi la fața locului, fie că notificarea este refuzată, la adresă nu răspunde nimeni ori este înmânată, iar cel care a primit-o  a refuzat să semneze, executorul judecătoresc are soluțiile legale pentru a face ca notificarea comunicată prin intermediul lui să fie valabil și legal comunicată. Foarte important de menționat este că textul notificării cât și documentele anexate acesteia, aparțin în exclusivitate petentului.

〉〉Pentru a transmite notificări prin BEJ Tudorache Aurelian, vă invităm să folosiți platforma online AlphaNot – destinată preluării rapide și în siguranță a notificărilor în vederea comunicării.

Avantajele utilizării AlphaNot în raportul cu BEJ Tudorache Aurelian:

  • elimină timpii și costurile cu deplasarea dumneavoastră la sediul biroului nostru;
  • în doar câțiva pași simpli, notificarea este preluată de noi și pregătită pentru transmitere/comunicare;
  • imediat după comunicare, notificarea și dovada de comunicare sunt puse la dispoziția dumneavoastră, prin mijloace electronice sau clasice;
  • notificările intră în procedura de comunicare în cel mult 24 ore(1 zi lucrătoare) de la încărcarea lor în ALPHA NOT.

Accesați platforma online, cu un click pe AlphaNot.

Alătură-te discuției

Compare listings

Comparaţie