Solidaritatea dintre parti

       Ca sa putem vorbi despre solidaritate, trebuie sa pornim de la definitia acesteia. In dreptul civil, solidaritatea este o modalitate a obligatiei in baza careia obligatia ramane nedivizata.

  Pe intelesul tuturor: 

          In conditiile unei obligatii care are mai multi creditori, atunci oricare dintre acestia poate cere debitorului intreaga datorie – caz in care vorbim despre solidaritate activa.  Sau ipostaza in care fiecare dintre debitorii unui singur creditor este tinut si poate fi constrans la plata intregii datorii(obligatiei) – atunci vorbim despre solidaritate pasiva. Pentru a putea fi aplicata, solidaritatea pasiva va trebui sa fie stipulata in mod expres de catre partile actului juridic valabil incheiat. Ea nu se prezuma.

 Solidaritatea pasiva.

Exemplu:  Un contract de imprumut in care A imprumuta o suma de bani lui B si C.

     Neasumarea obligatiei ce le revine debitorilor(B si C), indreptateste creditorul(A) sa poata cere plata, prin executorul judecatoresc, oricaruia dintre debitorii ce s-au obligat in solidar.

 Solidaritatea activa.

             In acelasi exemplu luat, doar ca de data aceasta A si D imprumuta pe C, solidaritatea activa consta in posbilitatea fiecaruia dintre creditori(A sau D), de a solicita executarea silita impotriva debitorului(C).

              Debitorul ce va fi tinut sa plateasca intreaga datorie/satisfacerea obligatiei, desi prin actul juridic devenit titlul executoriu se obligase impreuna cu un alt codebitor, plata facuta de acesta unuia dintre creditorii solidari il va libera de ceilalti creditori solidari. Astfel, creditorul care a incasat intreaga creanta este obligat sa o imparta cu ceilalti creditori. In caz contrar, acesta din urma isi pierde calitatea de creditor devenind debitor pentru ceilalti creditori pentru partea lor din obligatia izvorata din acelasi act juridic. Iar el, debitorul care platit intreaga datorie, devine creditor al codebitorului pentru partea platita in numele celui din urma.

            Concluzionand, oricare dintre creditorii unei obligatii, in baza unui act juridic valabil incheiat in care este stipulata expres solidaritatea activa sau cea pasiva, poate cere executarea silita impotriva oricaruia dintre debitori sau chiar impotriva tututor, in vederea satisfacerii obligatiei asumate.

 Dana M.

Alătură-te discuției

Compare listings

Comparaţie